Chuyện lạ: Người có 4 quả thận và 3 lá lách

Chuyện lạ: Người có 4 quả thận và 3 lá lách

Anh Carl Jones đến từ Mỹ nói rằng: anh đã rất bất ngờ khi bác sĩ nói anh có tận 4 quả thận và 3 lá lách trong cơ thể. Carl Jones, 32 tuổi (sống ở Mỹ) đã được các...
read more