Sắp tới sẽ có insulin tiêm mỗi tuần một lần

Sắp tới sẽ có insulin tiêm mỗi tuần một lần

Novo Nordisk – nhà sản xuất insulin lớn trên giới đã nghĩ ra 1 kế hoạch để có thể đạt được doanh số khủng 40 tỉ đô la bằng việc phát triển ra loại insulin tiêm mỗi tuần một lần. Dự...
read more