Cẩn thận với chất phản dinh dưỡng trong thực phẩm!

Cẩn thận với chất phản dinh dưỡng trong thực phẩm!

Lương thực, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng ăn bổ béo thì ai cũng biết. Nhưng chưa mấy người để ý đến một số thực phẩm còn có những chất phản dinh dưỡng nữa. Nếu không chú ý loại trừ...
read more
Chuyện ăn uống của người yếu thận

Chuyện ăn uống của người yếu thận

Bệnh nhân bị thận yếu phải cẩn thận trong ăn uống vì nếu không, các loại thực phẩm họ ăn không được chuyển hóa hết thành chất thải và tạo áp lực lớn hơn cho thận. Tuy nhiên, mỗi bện...
read more